Odlingstips

Odlingstips för stora bär: Vinter och vår i krusbärslandet

Vill du att din krusbärsbuske ska ge stora vackra bär till sommaren? Eller funderar du över att plantera en ny buske? Här kommer några tips inför vintern och våren.

Beskär varje år

För att hålla krusbärsbusken i trim är det viktigt att beskära den varje år. Har man inte beskurit direkt efter bärskörden, går det bra att göra det under vårvintern. Beskärningen bidrar till att ljus och luft släpps in i busken. Det motverkar svampsjukdomar och gynnar bärens utveckling.

– Rör det sig om en helt ung buske kan beskärningen inskränkas till att man avlägsnar grenar som ligger ner. Använd en sekatör och klipp bort grenarna ända ned till markytan om de kommer från buskens bas, säger Inger Hjalmarsson, projektledare vid Programmet för Odlad Mångfald (POM), Centrum för biologisk mångfald i Alnarp och ansvarig för bär inom Frukt- och bäruppropet.

En målsättning med den därpå följande årliga beskärningen är att se till att busken kontinuerligt föryngras. Det är alltså viktigt att varje år ta bort några av de äldsta grenarna för att ge plats för nya livsdugliga skott, som kan producera lättåtkomliga bra bär.

– Först och främst bör man ta bort äldre grenar som saknar nytillväxt och grenar som ligger ner mot marken. Det är inte nödvändigt att klippa av grenen ända nere vid basen. Ibland kan man istället välja att korta in den vid en förgrening, fortsätter Inger Hjalmarsson. Låt busken få cirka 15 huvudgrenar. Tänk på att en alltför omfattande gallring kan minska skördens storlek! Vill man ha en jämn skörd år efter år, bör man inte skära bort mer än högst en sjättedel av busken.

Har man en äldre buske som försummats under ett antal år bör man vara mer radikal.

– Ett sätt att föryngra busken är att skära tillbaka den så att skotten bara når cirka 15 cm över markytan. Andra året efter en sådan behandling avlägsnar man smala och tättsittande skott. Ett tiotal långa kraftiga skott lämnas kvar. De toppas till cirka en fjärdedel av längden och kan förväntas ge stora vackra bär under den kommande växtsäsongen, alltså tredje året efter nedskärningen. Vill man gå fram mer försiktigt kan man nöja sig med att ta bort ungefär hälften av buskens grenar och därefter gör man en normal årlig beskärning.

Nyplantering både höst och vår
Generellt är krusbäret en anspråkslös växt som trivs på de flesta jordar och i alla vädersträck. Har man möjlighet att välja växtplats är en mullrik, fuktighetshållande jord bäst liksom en plats där det inte blåser för mycket. Sätter man en rad buskar i sin trädgård, bör de placeras minst 1,5 meter från varandra.

Det går bra att plantera krusbärsbuskar såväl höst som vår.

– Eftersom busken slår ut tidigt är det viktigt att vårplanteringen sker så snart jorden reder sig. Det är en fördel om jorden har bearbetats och gödslats föregående höst. Om inte, får luckringen ske samtidigt som man gräver och planterar.

Planteringsgropen ska vara väl tilltagen, så att rotsystemet får plats och kan utvecklas optimalt. Buskar som köps från en plantskola bör ha minst tre ordentliga grenar, vilka skärs tillbaka till cirka 15 cm över markytan. Ett gott råd är alltså att avlägsna svaga och olämpligt växande skott. Vidare bör onormalt långa rötter skäras tillbaka. Glöm inte att vattna ordentligt! Det är mycket viktigt.

– Vad gäller den fortsatta skötseln är det a och o – som alltid när man vill ha ett bra odlingsresultat – att hålla jorden ogräsfri, lucker och rik på näringsämnen. Samtidigt är det viktigt att gallra bären under växtsäsongen om man vill kunna skörda stora goda krusbär, avslutar Inger Hjalmarsson.

Krusbärsvänner/Länkar

Läs mer om krusbär i England och i Holland:

www.kruisbes.nl

www.egtongooseberryshow.org.uk

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat