Skillinge Företagareförening

Är du företagare på Skillinge eller har verksamhet med anknytning till Skillinge med omnejd? Då kan du bli medlem i Skillinge Företagareförening. Föreningens ändamål är att främja näringslivet och dess utveckling i Skillinge med omnejd.

Föreningen ska också vara ett forum för företagarna för ömsesidigt idéutbyte och stöd samt föra näringslivets talan gentemot omvärlden. Föreningen är ideell samt religiöst och politiskt obunden.

Det började redan på 1950-talet

Skillinge var ett municipalsamhälle fram till 1953, då samhället gick upp i Borrby kommun. Företagarna ville markera Skillinges särart som centrum för sjöfart och fiske och startade därför en förening, Ankaret. Föreningen var periodvis mycket aktiv och delade bland annat ut en katalog till alla nyinflyttade med presentation av företag och föreningar och annan nyttig vardagsinformation. Verksamheten tynade dock bort och aktiviteter arrangerades mer spontant. Ofta var det dåvarande Skillinge Sparbank som stod för engagemanget.

I slutet av 1980-talet tog Sparbanken initiativ till Skillingedagen med många aktiviteter, då företag och skanna0001.jpg-for-web-small.jpgföreningar presenterade sig. Banken stödde också samhällets gemensamma nyårsfirande och samling vid valborgsmässoelden på Valborgsmässoaften.

I slutet av 1980-talet tog Sparbanken initiativ till Skillingedagen med många aktiviteter, då företag och föreningar presenterade sig. Banken stödde också samhällets gemensamma nyårsfirande och samling vid valborgsmässoelden på Valborgsmässoaften.

Så småningom önskade man finna fastare former för dessa arrangemang. Många företagare insåg nyttan av att lära känna varandra och utnyttja varandras service. Dessutom upplevde alla det som angeläget att marknadsföra Skillinge utåt och bidra till att stärka det lokala näringslivet liksom att försöka tillföra det nya företag.

Under våren och sommaren 1997 träffades ett antal företagare för att diskutera formerna för samverkan. Det resulterade i starten av nuvarande företagareförening i mars 1998, då med ett 40-tal medlemmar. För närvarande är antalet drygt 110. Därtill kommer 20 föreningar.

Samarbete för Skillinge

Redan från början skedde ett nära samarbete med Skillinge Leje Samhällsförening och Skillinge Sjöfartsminnesförening. En rollfördelning gjordes så att Skillinge Leje Samhällsförening företräder bygdens intressen när det gäller aktiviteter som nu och framöver påverkar alla boende. Skillinge Sjöfartsminnesförening med Sjöfartsmuseet vårdar på samma sätt bygdens intressen när det gäller förgången tid. Företagareföreningen företräder och främjar bygdens näringsliv och dess fortsatta utveckling.

Företagareföreningens aktiviteter

Företagareföreningen arrangerar allmänna föreningsmöten minst fyra gånger per år, lunchmöten och ett antal mindre formella träffar för information och diskussion i aktuella frågor. Årsmöte hålls i första kvartalet på året. Föreningen ger en gång per år ut en karta över Skillinge med information om företag och föreningar.

Vill du bli medlem?

Kontakta Anders Nyman, anders@nycab.se.

Alltid ett aktivt företagarsamhälle

Läs om företagen på Skillinge från 1950-talet till idag! Skriften är framtagen på uppdrag av Skillinge  och kan köpas i Skillinge Sjöfartsmuseum.

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat