Skillinge Krusbärsfestival

Skillinge Krusbärsfestival ställdes in under pandemin och vi har försökt starta upp den igen. Vi söker intresserade och engagerade personer som kan tänka sig arbeta med arrangemanget för att kunna starta upp traditionen igen till 2024. Kontakta Skillinge Företagarförening om intresse finns.

Krusbärscenter och kålrotspris

Varför är vi då så engagerade i krusbär? En anledning är att det lokalt producerade blir allt viktigare och det lättodlade krusbäret kan här spela en betydelsefull roll. Vi hoppas på en renässans för bäret.
Krusbär odlades i Sverige redan på 1600-talet. De första fabrikerna för tillverkning av krusbärsvin anlades på 1800-talet. Krusbäret var då dyrbart. För en tunna krusbär kunde man få lika mycket betalt som för en överrock till en mansperson. 1903 började Önos i Tollarp framställa krusbärsvin, Knutstorps Sparkling, där alltså krusbär ingick. I början på 1900-talet kom den amerikanska mjöldaggsvampen till Europa. Den förstörde mycket av det förädlingsarbete som pågick och det blev ett avbrott i odlandet. Och på 1950-60-talen försvann den kommersiella odlingen.

Detta enligt den förnämliga ”Krusbärsboken”, som gavs ut våren 2019. Här finns intressant krusbärshistorik och är en verklig kunskapskälla om krusbär. En kemiprofessor och en DN-journalist, Martin Ragnar och Jens Linder, har författat boken och självfallet ingår ett kapitel om Skillinge. De skriver i ett avslutande manifest: År 2030 är vår förhoppning att Skillinge Krusbärsfestival har utvecklats till en viktig mötesplats och kunskapsnod kring krusbär. Skillinge Krusbärsfestival har dessutom tilldelats Kålrotsakademiens Stora Pris 2019 med motiveringen ”för att med humor, passion och uppsluppen nyfikenhet väckt lusten till krusbäret hos sina medmänniskor”. Kålrotsakademien är akademien för främjandet av den svenska matens kulturarv. Kålroten, som är akademiens kännetecken, är den internationellt mest kända kulturväxt som har sitt biologiska ursprung i Sverige. De 18 medlemmarna utgörs av experter inom odling, gastronomi och kulturhistoria. Så visst har vi anledning att fortsätta sprida inspiration kring krusbär!

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat