Företagarföreningens stipendier 2022

by | Dec 12, 2021 | Okategoriserade

2022 kommer Skillinge Företagarförening att dela ut två stipendier. Som tidigare utdelas ett till Årets Företagare. Nytt är  ett stipendie på 5000 kr  för ”beromvärd insats” till ”företag, förening eller privatperson som genom åren gjort berömvärda insatser för att bidra till ett framgångsrikt företagande”.

Se mer info nedan och börja redan nu fundera på att ansöka eller nominera.

Stipendium 1: Årets företagare – 10 000 kr

Stipendiet har följande ändamål:

 • Uppmärksamma och uppmuntra företagande i Skillinge med omnejd
 • Stödja insatser som är värdefulla för besökande och boende i Skillinge

För att kunna söka stipendiet, ska följande kriterier vara uppfyllda av den sökande:

 • Verksamheten bör ha en anknytning till Skillinge med omnejd
 • Företaget ska ha en långsiktig ambition
 • Företagaren vill vara en förebild och agera som ambassadör för Skillinge

10 000 kr + 1 års medlemskap i Företagareföreningen

Stipendium 2: Berömvärd insats – 5 000 kr

Stipendiet har följande ändamål:

 • Uppmärksamma företag, förening eller privatperson som genom åren gjort berömvärda insatser för att bidra till ett framgångsrikt företagande

För att kunna söka stipendiet, ska följande kriterier vara uppfyllda av den sökande:

 • Verksamheten bör ha en anknytning till Skillinge med omnejd

5 000 kr + 1 års medlemskap i Företagareföreningen

Ansökningstider, ansökningshandlingar mm

Stipendierna kan ansökas under perioden januari-februari 2022. Stipendierna delas ut på Skillinge Företagareförenings årsmöte i mars 2022.

Ansökningar ska vara företagarföreningen tillhanda senast den 28 februari 2022

Juryn består av styrelsemedlemmarna i Skillinge Företagareförening.

Ansökan, stipendium 1

Ansökan ska bestå av bifogade handlingar.

 • Företags- och personuppgifter
 • Beskrivning av verksamheten och dess framtida ambitioner
 • Motivering för ansökan
 • Beskrivning av hur stipendiet ska användas
 • Övriga upplysningar

Bifogade handlingar

 • Meritförteckning
 • Övriga handlingar som stärker ansökan (valfritt)

Ansökan, stipendium 2

 • Företags- och personuppgifter
 • Beskrivning av insatser som företaget genofört
 • Motivering för ansökan
 • Beskrivning av hur stipendiet ska användas
 • Övriga upplysningar

Bifogade handlingar

 • Meritförteckning
 • Övriga handlingar som stärker ansökan (valfritt)

Hur ska stipendierna ansökas?

Ansökan kan skickas in skriftligt eller digitalt:

Märkt: ”Skillinge företagarförening” c/o Anders Nyman, Holmåkravägen 40, 276 36 Borrby

Eller digitalt: anders@nycab.se

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat