Icke vinstdrivande profil

Skillinge Teaters Vänner

kalliklement@gmail.com

Kalli Klement

Skillinge Teaters Vänner (STV) är en ideell förening, vars syfte är att stödja verksamheten vid Skillinge Teater både ekonomiskt och praktiskt. Dessutom ska STV genom olika aktiviteter verka för medlemmarnas intresse för kultur och i synnerhet teater. STV ser som sin största uppgift att finnas vid Skillinge Teaters sida som praktiskt och ekonomiskt stöd, som samtalspartner, idégivare. Årligen lämnar STV ett bidrag till teaterns verksamhet (15 000 kronor). Föreningen ser den aktiva teatern som unik och vill om möjligt bidra till teaterns fortlevnad. Ju större medlemsantal vi har, desto större kan stödet bli. Som medlem får du inbjudan till olika aktiviteter som STV anordnar, t ex teaterresor och utflykter till andra kulturella evenemang och inte minst den årligen arrangerade Bokens dag. Som medlem får du även möjlighet att medverka som volontär vid större arrangemang på teatern. Vad kostar det att vara medlem? Årsavgiften är 250 kronor per person. Vill du bli medlem, betala till bankgiro 5972-1423 och ange namn, e-postadress och adress. Vill du veta mer om föreningen? Kontakta ordföranden Kalli Klement.

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat