Icke vinstdrivande profil

Föreningen Partrederiet Klara Marie

Ostermansgatan 3, Hamnplan, 276 60 Skillinge

klaramarie@telia.com

Bengt Nörby

Tvåmastskonerten och Bornholmsklippern Klara Marie med hemmahamn i Skillinge, har med sin klipperstäv och sin vackert utbyggda akterspegel, en skrovlinje som väcker mångas beundran. Verksamheten runt skonerten Klara Marie drivs idag i föreningsform med över 500 medlemmar och Lottbrefsägare. Medlemmarna informeras om projektet genom vår tidning “Bogsvall” som ges ut 3 ggr/år. Kostnaden för tidningen täcks av annonsörer. Vill du bli medlem? Se om det och seglingsprogram med mera på Klara Maries hemsida!

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat