Skillinge Leje

Om Skillinge Leje

Skillinge Leje Samhällsförening, som startade 1990, har som ändamål att vidta och samordna åtgärder avsedda att främja samhällets utveckling och invånarnas trevnad och att föra samhällets talan utåt. Alla som bor på Skillinge, Norrekås och Örnahusen med omgivande bygd samt personer som vill verka för Skillinges bästa kan bli medlemmar.

Aktiviteter för alla
Tillsammans med Skillinge Företagareförening anordnar man nyårsfirande med fyrverkeri vid Skillinge hamn samt arrangemang i samband med valborgsmässobål på Valborgsmässoafton. Flaggning i hamnen från den 6 juni och därefter dagligen från midsommar till slutet av augusti är en annan gemensam aktivitet.
Förutom årsmöte i april arrangeras ett sommarmöte i juli och därutöver föreningsmöten när så behövs i aktuella, viktiga frågor.

Medlemskap i Lejet
Medlemsavgiften för 2021 är 100 kronor per person. Du som vill känna dig delaktig i Lejets arbete kan göra detta via Bankgiro 5329-1779.  Glöm inte ange namn och adress och epost-adress om sådan finns! Ditt medlemskap är ett viktigt stöd till Lejets verksamhet.

Styrelse 2020

Ordförande/Kontaktperson: Anders Nyman, 
0706-64 04 19
anders@nycab.se

Vice ordförande: Malin Andersson
0414-309 38/070-664 03 06

malin.skillinge@gmail.com

Sekreterare: Rolf Lantz
0706-91 44 96
rolf.lantz2@gmail.com

Kassör: Ulf Mårtensson
070 645 95 05

Ledamöter:
Mari Fredriksson
Magnus Lindblom
Anna-Pia Vang
Magnus Nilsson
Sofia Spetz

Suppleanter:
Stig Söderberg
Börje Sjölund

Revisorer:
Göran Hansson
Ingemar Nilsson

Revisorssuppleant:
Tom Ekström

Valberedning:
Ingemar Nilsson, Lena Forslund och Anders Lancing

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat