Skillinge Leje

Om Skillinge Leje
Skillinge Leje Samhällsförening, som startade 1990, har som ändamål att vidta och samordna åtgärder avsedda att främja samhällets utveckling och invånarnas trevnad och att föra samhällets talan utåt. Alla som bor på Skillinge, Norrekås och Örnahusen med omgivande bygd samt personer som vill verka för Skillinges bästa kan bli medlemmar.

Aktiviteter för alla
Tillsammans med Skillinge Företagareförening anordnar man nyårsfirande med fyrverkeri vid Skillinge hamn samt arrangemang i samband med valborgsmässobål på Valborgsmässoafton. Flaggning i hamnen från den 6 juni och därefter dagligen från midsommar till slutet av augusti är en annan gemensam aktivitet.
Förutom årsmöte i april arrangeras ett sommarmöte i juli och därutöver föreningsmöten när så behövs i aktuella, viktiga frågor.

Medlemskap i Lejet
Medlemsavgiften för 2021 är 100 kronor per person. Du som vill känna dig delaktig i Lejets arbete kan göra detta via Bankgiro 5329-1779.  Glöm inte ange namn och adress och epost-adress om sådan finns! Ditt medlemskap är ett viktigt stöd till Lejets verksamhet.

Styrelse 2020

Ordförande/Kontaktperson: Malin Andersson
Telefon: 0414-309 38/070-664 03 06
E-post: malin.skillinge@gmail.com

Vice ordförande        Anders Nyman

Sekreterare: Rolf Lantz
Telefon: 0706-91 44 96
E-post: rolf.lantz2@gmail.com

Kassör: Ulf Mårtensson
Telefon: 070 645 95 05

Ledamöter:
Mari Fredriksson
Magnus Lindblom
Anna-Pia Vang
Magnus Nilsson
Sofia Spetz

Suppleanter:
Stig Söderberg
Börje Sjölund

Revisorer:
Göran Hansson
Ingemar Nilsson

Revisorssuppleant:
Tom Ekström

Valberedning:
Anders Nyman (sammankallande)
Ingemar Nilsson
Berit Åkeson

Från förr – med intressanta synpunkter

Sommarmötet och resultat av “bikupor” 2018 

Den 24 juli 2018 hölls Skillinge Lejes sommarmöte, välbesökt och i ny “kostym”. Ett inslag var
s k bikupor, där deltagarna fick diskutera och ge sin syn på ett par frågor. Här är resultatet:

Vad tycker ni är bäst med Skillinge?

 • Havet, hamnen, åkrar, skog, promenader längs havet, stränder, “Sveriges närmaste glesbygd”
 • Genuint levande fiskesamhälle
 • Lugn och ro, lägre tempo, kulturmiljö
 • Företagandet-småskalighet och entreprenörskap
 • Lantbruket inpå knutarna
 • Affären, krogen, verandan, teatern, kapellet, macken
 • Badbryggan, idrottsplatsen, tennisbanorna, motionsspår
 • Trevliga människor, gemenskapen, engagemanget bland boende och föreningar; bra grannsämja
 • Närheten till Malmö/Köpenhamn

Vilka är de viktigaste frågorna att arbeta med för Skillinge Leje?

 • Stöd kampen för skolan (gärna Montessori)
 • Utveckla hamnen, ett fungerande hamnråd, muddring, sanering bland båtarna på yttre kajen, båtförbindelse till Bornholm, båtturer mellan byarna (hop-on/hop-off)
 • Städning i hamnen (pallar, nät, bakom f d Skeppshandeln och f d Fiskexporten), utsmyckning i hamnen, ökad aktivitet i hamnområdet, bänkar på yttre piren och bänkar/bord, flytta boulebanan – ge plats för fiskförsäljning (Skillinge Rökeri)
 • Ordnad och säker uppställningsplats för husbilar (vid badbryggan, i sandskogen eller på annan plats i närheten av Skillinge), markering av P-platser på kajen, parkeringsövervakning (QPark)
 • Ökad trafiksäkerhet – sänkt hastighet, trygghet för fotgängare, lösning av trafikproblem på Strandgatan
 • Stöd till företagandet inkl affären och krogen (fler “vintergäster”) för att få fler företag med 8-20 anställda att etablera sig
 • Återfå samhällsservicen (t ex post)
 • Ökad turistservice, enklare servering (glassbåt)
 • Kommunikationer (speciellt med Simrishamn och Ystad)
 • Gångväg längs vattnet nedanför museet, flytta bänkar, skyltar vid skrov och kanoner, rensning bland stenarna, flera vandringsleder
 • Renovering av Haagens brygga
 • Bättre sophantering inom gamla Skillinge (sophus)
 • Laddstolpar för elbilar
 • Utveckling av busstorget, utveckling av detaljplanen för handel på busstorget, flyttning av affären till busstorget, lekytor för äldre barn t ex på busstorget, Bondens marknad på torget
 • Stöd till sociala kontaktytor/föreningar, mötesplatser för sommargäster och permanentboende i alla åldrar, utveckling av idrottsplatsen
 • Plan för bebyggelse för ett levande samhälle
 • Anlita experter – ekonomer, landskapsarkitekter, samhällsplanerare
 • Långsiktigt tänk, strategi med långsiktiga mål och precisa delmål för att bl a locka unga och barnfamiljer till Skillinge
 • Ökad synlighet av Lejet gentemot kommunen.

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat