Icke vinstdrivande profil

Sjöräddningssällskapet på Skillinge

Borrbyvägen 15, 276 60 Skillinge

rs.skillinge@ssrs.se

Anna Agger

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening. Alla båtar har frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt. Verksamheten drivs helt utan bidrag från staten. Sjöräddningssällskapets viktigaste uppgift är att rädda liv runt Sveriges kuster och Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Vi har drygt 60 sjöräddningsstationer med över 130 båtar och cirka 1 500 frivilliga besättningsmän. Sjöräddningssällskapet har under sina snart 100 år undsatt fler än 20 000 fartyg och båtar och räddat över 60 000 människor i sjönöd. De frivilliga besättningarna har kunnat utföra dessa räddningar tack vare generöst stöd från Sjöräddningssällskapets medlemmar, stödföreningar, givare och donatorer. Tillsammans med verksamheten att rädda liv till sjöss driver Sjöräddningssällskapet också arbetet med att utveckla räddningsbåtarna och säkerhetsutrustningen till att bli säkrare och effektivare. Sjöräddningens räddningsbåtar byggs utifrån egna ritningar på svenska varv. De är helt eller delvis bekostade av ett företag, en fond eller en enskild person. På Skillinge Sjöräddningssällskapets station på Skillinge består av en 20 man stark frivillig-besättning, som till sin hjälp har räddningskryssaren Gad Rausing. Det är ett snabbgående vattenjetfartyg, som kommer till undsättning vid olyckor i södra Östersjön. Stationen ligger strategiskt för den tunga sjötrafikkorridoren. I Bornhomsgattetpasserar varje år 100 000 handelsfartyg. Därtill kommer fiskefartyg, färjetrafik och fritidsbåtstrafik. Bli medlem – stöd det viktiga arbetet!

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat