Icke vinstdrivande profil

Kapellgården/Svenska Kyrkan

Skillinge Kapellgård, Kapellsträddet

borrby.hammenhog.stiby.pastorat@svenskakyrkan.se

Församlingen har ett mycket varierat gudstjänstliv, körverksamhet och barn-, konfirmand- och äldreverksamhet. I Skillinge Kapell hålls regelbundet bland annat gudstjänster, taizémässor, musikmediation. Skillinge Kapellförening anordnar många aktiviteter i kapellet.

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat