Icke vinstdrivande profil

Badbryggans vänner

Ordförande: Lena Forsslund

Sekreterare: Björn Ask Kassör: Torgny Holmqvist Bakgrund till Badbryggans Vänner Omkring 1950 lät Skillinge Municipalsamhälle bygga en ny badbrygga utanför idrottsplatsen som ersättning för den som havet raserat. Vid bryggan bedrevs simskola. Bryggan bröts efter ett antal år sönder av havets stormar. Skillinge Leje och Skillinge Företagareförening startade därför den ideella föreningen Badbryggans Vänner år 2010 för att låta renovera bryggan och skapa en fungerande strand med grillar och bord, intilliggande motionsspår och ett utegym. Badbryggans Vänner har som ändamål att bygga, utveckla och driva en badplats och motionsspår samt ett utegym vid den gamla betongbryggan söder om centrum. Styrelse 2020/21 Lena Forsslund, ordförande Björn Ask, sekreterare Torgny Holmqvist, kassör (adjungerad) Ledamöter: Ronnie Celander John Ekström Pär Rosenberg Stina Sandin Suppleant: Per Testad Revisorer: Annika Månsson Gull-Britt Linde Valberedning: Håkan Damm, Tor Ekström Använd motionsspår och utegym Löpslingorna i skogen används frekvent . För att hålla dem öppna krävs en hel del rensning av buskar och träd, vilket medlemmar gjort. Utegymmet har blivit en succé för en del motionärer. Här behöver också rensas från ogräs ett par gånger under sommaren. Välkomna gamla och nya medlemmar! Vintrarna är tuffa mot betongbryggan och den behöver skötas om. Vi är därför beroende av att vi får in tillräckligt med medlemsavgifter till just detta. Medlemsavgiften är 100 kronor per år. Vänligen betala in avgiften på bankgiro Sparbanken Syd 727-0184 eller via swish 123 638 63 95. Ange ditt namn på talongen! Medlemskapet är personligt och kanske finns fler i familjen som vill vara medlem. Styrelsen tar dessutom tacksamt emot förslag till hur vi kan förbättra badplatsen ännu mer. Vi behöver er för att kunna fortsätta på den inslagna vägen.

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter och info om vad som händer på Skillinge.

Jag är...

Du har framgångsrikt prenumererat