Talentbyrån Österlen

Kontaktperson: Kalle Spetz
Adress: Fibulagatan 4
Postadress: 276 60 Skillinge

E-post: info@talentbyran.se

Hemsida: www.talentbyran.se

Verksamhet

Talentbyrån Österlen är ett arbetsintegrerande socialt företag, som ägs av Skillinge Missionshus. Företagets idé är att förse företagare på Österlen med personal till enklare arbeten. Det sker genom ett nära samarbete med Hyllie Park Folkhögskolas SFI-verksamhet i Skillinge och goda nätverk med företagare.