Kapellgården/Svenska Kyrkan

Adress: Pastorsexpeditionen
Postadress: 276 30 Borrby

Adress på Skillinge:
Skillinge Kapellgård, Kapellsträddet

Telefon: 0411-200 30
Mobil: 0768-28 42 69

E-post: borrby.hammenhog.stiby.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bohast

Församlingen har ett mycket varierat gudstjänstliv, körverksamhet och barn-, konfirmand- och äldreverksamhet.

I Skillinge Kapell hålls regelbundet bland annat gudstjänster, taizémässor, musikmediation.

Skillinge Kapellförening anordnar många aktiviteter i kapellet.