Edgren & Partner AB/Svensk Handelskredit

Kontaktperson: Per-Erik Edgren
Adress: Hävdavägen 60
Postadress: 276 36 Borrby

Telefon: 0702-91 91 40

E-post: pererik@svenskhandelskredit.se
Hemsida: www.svenskhandelskredit.se

Verksamhet

Finansieringslösningar, hyra/leasing för företag.