Skillinge Fisk-Impex AB

Kontaktpersoner: Tom Ekström/Kristian Ekström

Telefon: 0414-305 11

E-post: tom@skillingefisk-impex.com/kristian@skillingefisk-impex.com
Hemsida: www.skillingefisk-impex.com

Verksamhet
Skillinge Fisk-Impex är ett av de största fiskföretagen i Sverige. Merparten av företagets råvaror fiskas utmed Österlens kust av småskaliga, lokala fiskare. Vi tar emot, lossar, sorterar, filéar och skinnar fångsten mitt i Simrishamns fiskehamn.

Färskare fisk kan varken grossister, restauranger eller butiker få. En färskhet som har gjort oss till en stabil aktör i fiskeribranschen. Den största delen av fångsten säljs på den svenska färskmarknaden. För att inte låta någon del av fångsten gå till spillo har företaget också ett fryshus med kapacitet att legofrysa 200 ton fisk per dygn. En hel del av det vi fryser säljs till petfood-industrin, men mycket av fisken går också på export. 2015 uppmärksammades exportverksamheten över hela landet, då vi belönades med priset ”Årets exportföretag” som delas ut av SEB och Ernst & Young.

Skillinge Fisk-Impex startades i Skillinge 1989 av Tom Ekström och är idag en av Simrishamns största arbetsgivare.

Restaurang och butik

Skillnge Fisk-Impex äger och driver Sjöfolket, Ekströms Fisk & Restaurang samt Skillinge Rökeri. Båda fiskaffärerna har Österlens största fisksortiment med rökta produkter från eget rökeri. Vi röker på gammaldags vis över öppen eld, utan smakförstärkare eller rökaromer.

Sjöfolket i Simrishamn är idag den enda MSC-certifierade fiskaffären i sydöstra Skåne.