Rue Hallén Plan och Arkitektur

Kontaktperson: Mads Rue
Adress: Kyhlsvägen 11
Postadress: 276 60 Skillinge

Telefon: 040 93 97 03
Mobil: 0706 25 97 03
E-post: mads@ruehallen.se
Hemsida: www.ruehallen.se

Verksamhet

Rue Hallén plan och arkitektur är ett arkitektkontor som jobbar med projekt inom arkitektur, stadsplanering, projektledning och ljusdesign.
Vi utför olika slags tjänster inom stadsplanering, arkitektur samt ljud- och ljusdesign.