MTH Scandinavia

Kontaktperson: Emma Lindblom
Adress: Nyhemsgatan 20
Postadress: 276 60 Skillinge

Telefon: 0414-516 33

E-post: info@mthab.se
Hemsida: www.mthab.se

Verksamhet

Låt husets fönster och dörrar stå öppna hela dagen – utan att du för den skull behöver slåss mot mygg och flugor inomhus till kvällen.

Nu finns ett funktionellt ochvackert designat dörr- och fönstersystem som effektivt stänger ute insekter med hjälp av ett finmaskigt glasfibernät.
Systemet heter FIKSZO.