Lilienberg Advokatbyrå

Kontaktpersoner: Anne-Charlotte och Carl Magnus Lilienberg
Adress: Styrmansgatan 9
Postadress: 276 60 Skillinge

Huvudkontor: Karlavägen 24, Stockholm

Mobil: Anne-Charlotte 070 27 40 935
Carl Magnus 070 58 11 986


E-post: advokat@lilienberg.se
Hemsida: www.lilienberg.se

Verksamhet
Lilienberg Advokatbyrå är en liten familjär byrå som är specialiserad på arvsrätt, dödsbon, boutredningar, arvskiften och testamenten samt tvister inom detta område. Vi hjälper också gärna mindre företag med avtal, tvister och övrig juridisk rådgivning.

Lilienberg Advokatbyrå förvaltar upphovsrättigheterna efter Evert Taube och Astri Bergman Taube, vilket innebär att nyttjare av deras text, bild och musik är välkomna att vända sig till oss för tillståndsfrågor.

Vi har vårt huvudkontor på Karlavägen 24 i Stockholm och har också från i sommar ett mottagningskontor på Styrmansgatan 9 på Skillinge, bemannat deltid och enligt överenskommelse.