Färnstrand projekt ab

Kontaktpersoner: Eva Färnstrand, Per-Åke Färnstrand

Adress: Mårdvägen 6, 167 56 Bromma (postadress)

Adress: Skolgatan 9

Postadress: 276 60 Skillinge

Telefon: 070 603 18 00

E- post: eva@farnstrand.com, per-ake@farnstrand.com