Byggfirma K. Roos AB

Kontaktperson: Henrik Håkansson
Adress:            Parkgatan 7
Postadress:      276 60 Skillinge

Telefon:          0414-301 00

Mobil:           Henrik 0738-430 789
Jerker 0708-25 09 80

E-post:  henrik@byggfirmakroos.se
Jerker@byggfirmakroos.se
Hemsida: www.byggfirmakroos.se

 

Verksamhet

Firman drivs av Henrik Håkansson och Jerker Ewald, som arbetat tillsammans med bygg i över 40 år. De erbjuder nybyggnad, ombyggnad och renovering. De tar sig gärna an totalentreprenader, där de samordnar hela byggnadsprojekt och lämnar en komplett offert.

De har behörighet att utföra arbeten enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum.

Se mer på www.byggfirmakroos.se!