Sjöräddningssällskapet på Skillinge

13.jpg-for-web-small.jpgKontaktperson: Anna Agger
Adress: Borrbyvägen 15
Postadress: 276 60 Skillinge

Mobil: 0768-14 00 66

E-post: rs.skillinge@ssrs.se
Hemsida: www.ssrs.se/skillinge

Verksamhet

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening. Alla båtar har frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt. Verksamheten drivs helt utan bidrag från staten.

Sjöräddningssällskapets viktigaste uppgift är att rädda liv runt Sveriges kuster och Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Vi har drygt 60 sjöräddningsstationer med över 130 båtar och cirka 1 500 frivilliga besättningsmän.

Sjöräddningssällskapet har under sina snart 100 år undsatt fler än 20 000 fartyg och båtar och räddat över 60 000 människor i sjönöd. De frivilliga besättningarna har kunnat utföra dessa räddningar tack vare generöst stöd från Sjöräddningssällskapets medlemmar, stödföreningar, givare och donatorer.

Tillsammans med verksamheten att rädda liv till sjöss driver Sjöräddningssällskapet också arbetet med att utveckla räddningsbåtarna och säkerhetsutrustningen till att bli säkrare och effektivare. Sjöräddningens räddningsbåtar byggs utifrån egna ritningar på svenska varv. De är helt eller delvis bekostade av ett företag, en fond eller en enskild person.

På Skillinge

Sjöräddningssällskapets station på Skillinge består av en 20 man stark frivillig-besättning, som till sin hjälp har räddningskryssaren Gad Rausing. Det är ett snabbgående vattenjetfartyg, som kommer till undsättning vid olyckor i södra Östersjön. Stationen ligger strategiskt för den tunga sjötrafikkorridoren.

I Bornhomsgattetpasserar varje år 100 000 handelsfartyg. Därtill kommer fiskefartyg, färjetrafik och fritidsbåtstrafik.

Bli medlem – stöd det viktiga arbetet! Se vidare www.ssrs.se/skillinge!