Skillinge Båtklubb

Ordförande: Sven Olsson

E-post: info@skillingebatklubb.se
Hemsida: www.skillingebatklubb.se

Verksamhet

Skillinge Båtklubb är en öppen allmännyttig förening som bland annat har som mål att verka för god sjösäkerhet, miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap. Båtklubben bedriver också verksamhet för barn och ungdomar.

Styrelse 2019-2020
Ordförande Sven Olsson
V Ordförande Thomas Ingvarsson Glimberg
Kassör Jacob Eberhardt

Ledamöter
Sven-Åke Johansson
Anders Paulsen
Pelle Larsson
Jeroen Jansson

Suppleanter
Claes Wretfors
Karl Gustav Högberg

Revisorer
Lisbeth Johansson
Gustav Olsson

Revisorsuppleant
Marianne Olsson