Föreningen Partrederiet Klara Marie

Kontaktperson: Bengt Nörby
Adress: Ostermansgatan 3, Hamnplan
Postadress: 276 60 Skillinge

Telefon: 0414-311 84

E-post: klaramarie@telia.com
Hemsida: www.klaramarie.sekrans350.jpg-for-web-small.jpg

Verksamhet

Tvåmastskonerten och ”Bornholmsklippern” Klara Marie med hemmahamn i Skillinge, har med sin klipperstäv och sin ”vackert utbyggda akterspegel”, en skrovlinje som väcker mångas beundran.

Verksamheten runt skonerten Klara Marie drivs idag i föreningsform med över 500 medlemmar och Lottbrefsägare.

Medlemmarna informeras om projektet genom vår tidning ”Bogsvall” som ges ut 3 ggr/år. Kostnaden för tidningen täcks av annonsörer.

Styrelse 2019

Tommy Andersson
Christer Dillner
Jacob Eberhardt
Göran Ericsson
Leif Eriksson
Christina Hedbom-Eriksson
Bo Holmqvist
Thomas Ingvarsson
Anders Lancing
Leif Lindau
Bengt Nörby
Lars Rabe
Anders Thorsson

Vill du bli medlem? Se om det och seglingsprogram med mera på Klara Maries hemsida!