Sjöräddningssällskapet på Skillinge:
Steget in i framtiden

Sedan 1976 har det funnits en sjöräddningsstation på Skillinge, inledningsvis med Sjöfartsverket som huvudman. 1996 övertog Sjöräddningssällskapet ansvaret. Från början fanns endast en liten räddningsbåt på plats, vilken genom åren bytts ut mot större och större. 

Sedan 2002 har Skillinge ett av de tre största fartygen inom Sjöräddningssällskapet, nämligen räddningskryssaren Rescue Gad Rausing. Intresset för sjöräddningen bland allmänheten är stort och flera nya frivilliga sjöräddare har anslutit sig till Skillinge-teamet under det senaste året. Därför känns det som rätt tid att byta ut sjöräddningens förrådscontainer mot ett fast stationshus nära Gad Rausing i Skillinge hamn. 

Life boat station
Stationshuset, eller en lifeboat station som den kallas internationellt, planeras innehålla samlingslokal för möten och utbildning, förvaringsutrymme och plats för skötsel av räddningsutrustning. Ett mindre kontor, dusch och toalett får också plats. Huset har ritats av Söderberg & Ask, alltså lokala arkitekter, för att passa in i hamnmiljön och följa den vision och detaljplan som finns för Skillinge.

Självklart är byggnaden främst utformad efter Sjöräddningssällskapets behov, men dessutom diskuteras att inrymma kommunens nuvarande servicebyggnad med dusch och toaletter i den tilltänkta byggnadens norra sida, det vill säga den mot Branteviksvägen. Detta blir en verklig försköning av hamnområdet jämfört med idag. Tilläggas kan att huset också kan användas för service till gästande sjöfart i hamnen.

En lifeboat station sorterar under internationella Röda Korsets regler och ska vara en skyddad plats vid höjd beredskap och krig – under förutsättning att det endast används för humanitär hjälpverksamhet. I tider då Sverige planerar för utökat civilt försvar finns det därför flerdubbel nytta med att ha fasta lokaler. Ytterligare en sjöräddningsstation finns i Simrishamns kommun, nämligen i Kivik, vilket säger något om kustens livliga handels- och civila sjöfart. 

När kan då första spadtaget tas? När förhandlingarna med kommunen angående förhandsbesked om bygglov, tomt och lösning för den befintliga byggnaden är avklarade är Sjöräddningssällskapet helt redo för nästa steg. 

Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet är en helt och hållet ideell organisation. Alla räddningsbåtar har frivillig besättning, som är beredd att ställa upp dygnet runt, året om. Sjöräddningssällskapet är med i 80 procent av alla sjöräddning i Sverige, utan bidrag från staten. Hela verksamheten finansieras genom gåvor, donationer, testamenten och medlemskap, för närvarande 115 000.