Nu blommar rapsen i Kaanans land.

Så livgivande att se allt som i snabb takt händer på åkrar och ängar. Vårbruket är i full gång och rapsen har redan börjat blomma. Det ger en hoppfull känsla för framtiden, trots den pågående corona-pandemin.

Jonas Gustafsson är växtodlare och entreprenör och femte generationen på Hoby Nygård utanför Skillinge. Gården ligger på mark som i gamla tider kallades Kaanans land. Det är enligt bibelns gamla testamente ett välsignat, bördigt och naturrikt område. Är det så, Jonas?

Bördigt och naturrikt kan jag hålla med om men välsignat? Ja, det beror väl på hur man ser det. 

Icke desto mindre odlar han sina 80 hektar mark, varav en liten del i och för sig är utarrenderad till Österlen Sparris. Tidigare bedrevs även svinproduktion på gården, men idag är det helt och hållet växtproduktion för humankonsumtion som gäller.

Att jag är lantbrukare har väl delvis med slumpen att göra, berättar han. Efter andra jobb och efter att drivit eget lantbruk vid Mårten Pers Källa arrenderade jag år 2000 den här gården av mina föräldrar, övertog den helt och hållet 2007 och flyttade hit 2010. 

Sedan dess har det skett mycket. 

Det känns nästan som om det är renovering hela tiden, fast självfallet är det också utveckling. 

För precis som nämns i Lantbruksbarometern, dvs att de yngre lantbrukarna är intresserade av nya affärsmöjligheter och investerar i entreprenadverksamhet och energiproduktion, har Jonas bland annat investerat i en omfattande solcellsanläggning på ett av byggnadernas tak. 

Jordbruket i sig innebär dock nya utmaningar varje år. Förutsättningarna skiftar hela tiden. Hur ser det ut i år?

I år tjuvstartade jag vårbruket redan den 9 mars, då vi körde gödning till rapsen. Det blev snöstorm ett par dagar senare, men det gick bra ändå. Rapsen gick faktiskt i knopp i början av mars, vilket är väldigt tidigt. I mitten av mars fick höstvetet en liten startgiva med gödning. Den 17 mars vältade jag rågen. 18 började jag harva till maltkornet och så blev det sådd till helgen. Sedan blev det sockerbetornas tur. 

Och nu i mitten av april har maltkornet kommit upp och fältet börjar bli grönt. De första betorna har tittat upp och rapsen har börjat blomma! Österlen Sparris har skördat den första gröna sparrisen. Allt känns verkligen hoppfullt! 

Den pågående corona-pandemin överskuggar det mesta i tillvaron. Berörs du på något sätt?

Personligen kommer jag inte att påverkas på kort sikt, eftersom utsäde, gödning och annat som krävs redan finns hemma på gården. Men på lång sikt kommer den givetvis att ha inverkan även på mig, men på vilket sätt vet jag inte i dagsläget. Jag vet däremot att lantbrukare som har anställda är väldigt oroliga över att inte ha tillräckligt med personal under vår och senare under skördetid. 

Regeringen har proklamerat livsmedelsproduktion som en av de tolv sektorer som räknas som samhällsviktig verksamhet, alltså väsentlig för att samhället över huvud taget ska fungera. Så är fallet i normalläget men kanske framför allt under kriser som den vi nu upplever. Hur ser du på det?

Inget ont som inte har något gott med sig, brukar man säga. Det positiva i det här fallet är att kanske lokal och närproducerad mat kommer att höja sin status och att också småskalig odling får ett uppsving. Jag hoppas och tror att gemene man mer och mer kommer att förstå hur betydelsefullt svenskt lantbruk är och att vi på sikt därför bör höja självförsörjningsgraden i landet.