Vardagsrummet/Schhh Production

Kontaktpersoner: Ann Rosén och Sten-Olof Hellström
Adress: Hoby Prästgårdsväg 1 (entré från Helgenäsvägen)
Postadress: 276 36 Borrby

Telefon:
Ann Rosén                         0708 10 98 38
Sten-Olof Hellström   0708 86 64 59

E-post: project@schhh.se
Hemsida:https://vardagsrummet.schhh.se

Verksamhet
Vardagsrummet – en scen för experimentell ljudkonst och konstmusik. Smal musik till bred publik.