Schhh Production

Kontaktpersoner: Ann Rosén och Sten-Olof Hellström
Adress: Hoby 354
Postadress: 276 36 Borrby

Telefon:
Ann Rosén                0708 10 98 38
Sten-Olof Hellström   0708 86 64 59

E-post: projekt (at)schhh.se
Hemsida: htt://vardagsrummet.schhh.se/?page_id=40

Verksamhet
Vardagsrummet – en scen för experimentell ljudkonst och konstmusik.