Gesec

Kontaktpersoner:
Gunnar Ljunggren, redaktör och Christina Ljunggren, leg. psykoterapeut

Adress: Kyhlsvägen 19
Postadress: 276 60 Skillinge

Mobil Gunnar: 0707-55 93 21
E-post: gunnar@gesec.se

Mobil Christina: 0704-28 18 00
E-post: christina@gesec.se