Föreningen Talenterna

Kontaktperson: Kalle Spetz
Adress: Stora Nygatan 1
Postadress: 276 60 Skillige

Telefon: 0735-28 43 28
E-post: info@talenterna.se

Hemsida: talenterna.se

Verksamhet

Föreningen Talenterna är en nybildad förening, som strävar efter att vara en länk mellan nyanlända och arbetsgivare. Projektet heter ”Från SFI till arbete – genom utbildning, matchning och coachning”. Det går ut på att fler nyanlända ska få ett arbete, samtidigt som arbetsgivare får hjälp med att rekrytera personal. Tjänsterna är kostnadsfria. Projektet är nämligen finansierat av Europeiska Socialfonden via Leader, lokalt ledd utveckling i sydöstra Skåne.

Talent var en viktenhet under antiken men också ett mynt med stort värde! I överförd betydelse betyder ordet förmåga, skicklighet.

Föreningen samarbetar nära med Arbetsförmedlingen, kommunerna i Sydöstra Skåne, Hyllie Park Folkhögskola, Skillinge Missionshus, Skillinge Företagareförening och Skillinge Leje Samhällsförening.