Badbryggans Vänner

Ordförande: Lena Forsslund , tel 0709-98 93 04

Sekreterare: Björn Ask

Kassör: Torgny Holmqvist

Bakgrund till Badbryggans Vänner
Omkring 1950 lät Skillinge Municipalsamhälle bygga en ny badbrygga utanför idrottsplatsen som ersättning för den som havet raserat. Vid bryggan bedrevs simskola. Bryggan bröts efter ett antal år sönder av havets stormar. Skillinge Leje och Skillinge Företagareförening startade därför den ideella föreningen Badbryggans Vänner år 2010 för att låta renovera bryggan och skapa en fungerande strand med grillar och bord, intilliggande motionsspår och ett utegym.

Badbryggans Vänner har som ändamål att bygga, utveckla och driva en badplats och motionsspår samt ett utegym vid den gamla betongbryggan söder om centrum.

Styrelse 2019
Lena Forsslund, ordförande
Björn Ask, sekreterare
Torgny Holmqvist, kassör (adjungerad)

Ledamöter:

Ronnie Celander
John Ekström
Pär Rosenberg
Stina Sandin

Suppleant:
Per Testad

Revisorer:
Annika Månsson
Gull-Britt Linde

Valberedning:
Håkan Damm, Tor Ekström

Nu är bryggan upptagen för 2019

Den kommer att läggas i månadsskiftet april/maj 2020.

Bryggan på plats före Valborgsmässoafton 2019

Åter såg ett gäng alerta herrar till att bryggan kom på plats för att nu vara i fullständigt badvänligt skick. Även omklädningshytten placerades där den skulle. Korvgrillning avslutade de båda arbetsdagarna!

Använd motionsspår och utegym

Löpslingorna i skogen används frekvent . För att hålla dem öppna krävs en hel del rensning av buskar och träd, vilket medlemmar gjort.

Utegymmet har blivit en succé för en del motionärer. Här behöver också rensas från ogräs ett par gånger under sommaren.

instruktioner utegym

Välkomna gamla och nya medlemmar!
Vintrarna är tuffa mot betongbryggan och den behöver skötas om. Vi är därför beroende av att vi får in tillräckligt med medlemsavgifter till just detta.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år. Vänligen betala in avgiften på plusgiro 563223-7 eller bankgiro 727-0184. Ange ditt namn på talongen! Medlemskapet är personligt och kanske finns fler i familjen som vill vara medlem.

Styrelsen tar dessutom tacksamt emot förslag till hur vi kan förbättra badplatsen ännu mer. Vi behöver er för att kunna fortsätta på den inslagna vägen.