Arkitektur med himmelsk höjd

Återinvigningen av S.t Thomas av Aquinos den 1 december 2019 förrättades av kardinal Anders Arborelius.

Det hör inte till vanligheterna att en arkitekt står och talar i en katolsk kyrka. Så skedde dock i december, då S:t Thomas församling i Lund med kardinal Anders Arborelius i spetsen invigde sin restaurerade och utbyggda kyrka. Talade gjorde Göran Söderberg, Söderberg & Ask Arkitektkontor, som tillsammans med Björn Ask varit ansvarig för detta omfattande projekt. Tidigare har de i och för sig ritat såväl kapell som utbyggnad av missionshus. Det är dock inte detsamma. Här har vi rört oss på främmande mark vad gäller trosfrågor och kulturskillnader, vilket märkbart påverkat hela arbetet. Samtidigt har våra mångåriga erfarenheter från Italien och Grekland och den katolska världen varit till stor nytta, menar Göran.

S:t Thomas av Aquinos församling är en romersk-katolsk församling i Lund med medlemmar från drygt 90 länder och alla världens kontinenter. Församlingen har 3 500 medlemmar och betjänar ytterligare cirka 2 000 katoliker. En vanlig söndag firar mellan 600 och 800 personer mässa där. S:t Thomas är också centrum för omfattande social verksamhet med flyktingar och hemlösa oavsett religion och kulturell bakgrund.

Församlingen är mycket expansiv och därför beslöt man för snart tre år sedan att bygga ut kyrkan. Uppdraget gick till Söderberg & Ask Arkitektkontor, där tre av de fyra medarbetarna varit involverade. Dessutom har de i sin tur engagerat ett antal underkonsulter, förutom på byggsidan också en glasmålare till det nyskapade stora kyrkofönstret och en konstnär, som stått för en del av utsmyckningen. Att formge ett helt kyrkorum med allt vad det innebär och även en halv innergård med flytt av en klockstapel har krävt lyhördhet och eftertanke på ett helt annat sätt än då vi ritar mer konventionella hus, berättar Björn. I vårt engagemang har faktiskt ingått allt utom bänkarna, som tillverkats av ett möbelsnickeri på Irland. Fast vi har självfallet disponerat deras yta så att det finns plats för knäfall vid bänkarna.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_3064.jpeg
Vy från altaret mot den nya delen av kyrkan.

Det går att få ett begrepp om omfattningen på uppdraget då Göran berättar att altaret har fått byta väderstreck från norr till öster och altartavlan förnyats, kyrkans basilikaform har ändrats, dopfunten har höjts, speciella sittplatser för concelebranter och nya armaturer har tagits fram. För att bara nämna några exempel.

När en kyrka som den här växer fram har inte bara kyrkoråd och de ledande inom katolska kyrkan utan även församlingsmedlemmarna stor påverkan. Diskussionerna har varit många. Ändå betonar arkitekterna den ovanligt varma, problemlösande och kreativa stämningen. Genom hela projektet med alla dess möten under projekteringen och byggfasen har det aldrig varit några hårda ord utan det har bara varit vänligt och konstruktivt. Det gäller även ekonomirådet och kyrkans projektledning, som sannerligen inte har haft lätta arbetsuppgifter.

Söderberg & Ask Arkitektkontor

Startade 1974 i Simrishamn för att 2008 flytta sin verksamhet till Skillinge. Idag arbetar fyra arkitekter med allt från enkla skisser till komplicerade strukturer. Det gäller villor, fritidshus, flerbostadshus och kommersiella byggnader, ny- som ombyggnader. Genuin kunskap om översikts- och detaljplaner samt hela byggprocessen och ett nätverk av skickliga byggare och hantverkare hör till deras styrkor.