Skillinge Räddningsvärn

Kontaktperson: Magnus Lindblom
Telefon: 0414-301 22 (stationen)

Mobil: 0708-30 11 13

E-post: skillingefrv@gmail.com

Föreningen

Skillinge Räddningsvärn är en ideell förening som bildades 1931, då under namnet Skillinge-Östra Hoby Frivilliga brandkår.

Värnet ingår i Sydöstra Skånes Räddningstjänst Förbund, även kallat SÖRF.

Vi är 17 medlemmar som arbetar helt ideellt. Vår främsta uppgift är vattentransporter vid eldsvådor, som understöd till deltidskårernas rökdykare samt för övrig brandbekämpning.

Vi samutnyttjar en bandvagn 206 tillsammans med SSRS Skillinge, vilken kan användas vid såväl sjöräddning som större samhällsstörningar, t ex snöoväder.

Styrelse

Mattias Wigardt, ordförande
Magnus Lindblom, kårchef
Johan Mårtensson, sekreterare
Bo Walde Jönsson, kassör
Anders Lindblom
Gustav Hägg
Berit Åkesson

Suppleanter
Sven Hartwall
Tobias Lindström

Revisorer
Mona Karlsson
Bente Johansson

Revisorssuppleant

Jan-Åke Nilsson