Föreningen Partrederiet Klara Marie

Kontaktperson: Bengt Nörby
Adress: Ostermansgatan 3, Hamnplan
Postadress: 276 60 Skillinge

Telefon: 0414-311 84

E-post: klaramarie@telia.com
Hemsida: www.klaramarie.sekrans350.jpg-for-web-small.jpg

 

Verksamhet

Tvåmastskonerten och ”Bornholmsklippern” Klara Marie med hemmahamn i Skillinge, har med sin klipperstäv och sin ”vackert utbyggda akterspegel”, en skrovlinje som väcker mångas beundran.

Verksamheten runt skonerten Klara Marie drivs idag i föreningsform med över 500 medlemmar och Lottbrefsägare.

Medlemmarna informeras om projektet genom vår tidning ”Bogsvall” som ges ut 3 ggr/år. Kostnaden för tidningen täcks av annonsörer.

För att finansiera detta sjöfarthistoriska projekt söker vi sponsorer som är intresserade av att delta och få visa upp sig genom att få se sin loggo på en flagga i vårt flaggspel.

Vill du bli medlem? Se mer på hemsidan!