Badbryggans Vänner

Ordförande: Karl-Bertil Lindberg
Telefon: 0414-300 31
Mobil: 073-34 46 513

Vice ordförande: Rolf Bergqvist
Sekreterare: Björn Ask

Övriga styrelsen
Ingemar Nilsson
Stina Sandin
Jonathan Wallin
Willy Ybo

 

Julinformation 2016
bryggvanner-julinfo-2016-redigerad

 

Verksamhetsberättelse för 2015
Verksamhetsberättelse 2015

 

Det här har hänt
Projektet Badbryggan startades 2010 efter beslut i Skillinge Leje. Projektet har levererat väl fungerande delar med badbrygga, mötesplats med grillar och bord, motionsspår och ett ute-gym.

Den av is och stormar sargade betongbryggan renoverades under tidig vår med hjälp av den fond som byggts upp av medlemsavgifter. Arbetet kunde utföras vid extremt lågvatten, vilket gav lägre kostnad. Större delen av bryggfonden om 50 000 kronor fick ändå användas. Den 12 april 2014 monterades trädäck och omklädnadsskytt med hjälp av cirka 14 medlemmar.

Under året utökades motionsspåret och det välordnade ute-gymmet invigdes den 18 juli.

Ute-gym och motionsslingor

Efter promenad eller jogging i lilla eller stora motionsspåret är det kanske dags för en stund i det nya utegymmet. Det ligger i direkt anslutning till motionsspåret, inne på idrottsplatsen. Här finns ljus och el, allt berett för en aktiv stund. Hitta lite övningar i vår PDF – Utegym.pdf

 

 

 

 

 

Medlemsavgift 2016

Vår förhoppning är att du betalar in avgiften för 2016 på plusgiro 563223-7 eller bankgiro 727-0184. Naturligtvis anger du ditt namn på talongen.

Bakgrund till Badbryggans Vänner

Omkring 1950 lät Skillinge Municipalsamhälle bygga en ny badbrygga utanför idrottsplatsen som ersättning för den som havet raserat. Bryggan är i betong med stora stenar som grund och är ca 60 m lång. Vid bryggan bedrevs simskola där många Skillingebor lärt sig simma. Bryggan bröts sönder av havets stormar. Skillinge Leje och Skillinge Företagareförening startade därför den ideella föreningen Badbryggans vänner för att låta riva bryggan, finansiera rivningen samt skaffa bygglov för en ny brygga med en väl fungerande strand.