Fridas Grafiska, Österlen

Kontaktperson: Frida Jönsson
Adress: Drickavägen 12
Postadress: 272 91 Simrishamn

Telefon: 0414-225 60
Mobil: 0709-68 88 83

E-post: frida@fridasgrafiska.se
Hemsida: www.sittner.nu

På Österlen: http://www.fridasgrafiska.se/paosterlen/PaOsterlen/Prenumerera.html

Verksamhet

Fridas Grafiska producerar hemsidor, broschyrer, grafiska manualer, företagspresentationer, tidningar, logotyper, annonser, reklamblad, mediestrategi.

Fridas Grafiska är också ansvarigutgivare, ägare och producent av kulturmagasinet ”På Österlen”.