Roffes Betong & Design

Kontaktperson: Rolf Bergqvist
Adress: Seymoursväg 34
Postadress: 276 60 Skillinge

Telefon: 0414-308 44
Mobil: 0705-53 61 44

E-post: rolfgosta.bergqvist@gmail.com
Hemsida: www.roffesbetong.com

Verksamhet

Rolf Bergqvist har lång arbetslivserfarenhet som byggare och då särskilt med inriktning på betong och armering. Detta utvecklar han nu vidare genom Betong & Design.

Företaget erbjuder produkter som alltid är unika, eftersom beställaren kan komma med egna önskemål om form och design. Det kan bli t ex bord, bänkar, krukor, blompidestaler och annat där varje produkt skapas i en egen form. Se en del exempel på Seymoursväg 34!

Hjälp med mindre betong-armeringsarbete som reparation av trappor och garageplattor går det också att få.