InnerFuture

Kontaktperson: Håkan Pålsson
Adress: Almelunds Gård, Stora Råby Byaväg 5
Postadress: 224 78 Lund

Mobil: 0705-80 18 95

E-post: hp@innerfuture.se
Hemsida: www.innerfuture.se

Verksamhet

Innerfuture är ett konsultbolag vars huvudinriktning är att bidra till kunskap om, förståelse för samt stöd och kompetens i samband med utvecklings- och förändringsprocesser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Detta kan ske i form av kortare insatser men pågår ofta över en längre tid.

Metoder och arbetssätt är väl dokumenterade, de pedagogiska modellerna är ofta okonventionella och bygger på kunskapen om människan och hennes sätt att interagera och fungera med andra människor.

Utgångspunkten är förståelsen för det beteende- och relationssystem som utgör grunden för varje förändringsprocess.

Företaget startades 1997 av Håkan Pålsson, ägare och konsult.