SIN Offshore

Kontaktpersoner: Anders Lindblom, Johan Mårtenssonsin_png.PNG-for-web-small.png
Adress: Skolgatan 24
Postadress: 276 60 Skillinge

Mobil: 0703-94 70 22 (Anders)
0706-69 76 70 (Johan)

E-post: info@sinoffshore.com
Hemsida: www.sinoffshore.com

Verksamhet

SIN Offshore arbetar med sjötransporter i södra Östersjön. Våra kunders fartyg seglar över hela världen. Från Skillinge kör vi ut maskindelar, proviant, besättningsmän och andra förnödenheter till passerande sinoffshore.jpg-for-web-small.jpgfartyg.

I sundet mellan Skillinge och Bornholm passerar varje år fler än 100 000 handelsfartyg,vilka står för större delen av östersjöländernas import och export.