Skillinge Leje

Kontaktperson/Ordförande: Bengt Sjödin 
Telefon: 0708-65 13 36, 0414-304 51
E-post: bengtsjodin2000@hotmail.com

Kontaktperson/Sekreterare: Rolf Lantz
Telefon: 0706-91 44 96
E-post: rolf.lantz2@gmail.com

Kassör: Annika Månsson
Telefon: 0414-44 63 30

Välkommen till årsmöte den 27 mars kl 18 i Skillinge Scoutstuga.

Klicka på nedanstående dokument för kallelse och annat material:

Lejet Verksamhetsberättelse 2017 o info 2018

Sommarmötet och resultat av ”bikupor”

Den 24 juli hölls Skillinge Lejes sommarmöte, välbesökt och i ny ”kostym”. Ett inslag var
s k bikupor, där deltagarna fick diskutera och ge sin syn på ett par frågor. Här är resultatet:

Vad tycker ni är bäst med Skillinge?

 • Havet, hamnen, åkrar, skog, promenader längs havet, stränder, ”Sveriges närmaste glesbygd”
 • Genuint levande fiskesamhälle
 • Lugn och ro, lägre tempo, kulturmiljö
 • Företagandet-småskalighet och entreprenörskap
 • Lantbruket inpå knutarna
 • Affären, krogen, verandan, teatern, kapellet, macken
 • Badbryggan, idrottsplatsen, tennisbanorna, motionsspår
 • Trevliga människor, gemenskapen, engagemanget bland boende och föreningar; bra grannsämja
 • Närheten till Malmö/Köpenhamn

Vilka är de viktigaste frågorna att arbeta med för Skillinge Leje?

 • Stöd kampen för skolan (gärna Montessori)
 • Utveckla hamnen, ett fungerande hamnråd, muddring, sanering bland båtarna på yttre kajen, båtförbindelse till Bornholm, båtturer mellan byarna (hop-on/hop-off)
 • Städning i hamnen (pallar, nät, bakom f d Skeppshandeln och f d Fiskexporten), utsmyckning i hamnen, ökad aktivitet i hamnområdet, bänkar på yttre piren och bänkar/bord, flytta boulebanan – ge plats för fiskförsäljning (Skillinge Rökeri)
 • Ordnad och säker uppställningsplats för husbilar (vid badbryggan, i sandskogen eller på annan plats i närheten av Skillinge), markering av P-platser på kajen, parkeringsövervakning (QPark)
 • Ökad trafiksäkerhet – sänkt hastighet, trygghet för fotgängare, lösning av trafikproblem på Strandgatan
 • Stöd till företagandet inkl affären och krogen (fler ”vintergäster”) för att få fler företag med 8-20 anställda att etablera sig
 • Återfå samhällsservicen (t ex post)
 • Ökad turistservice, enklare servering (glassbåt)
 • Kommunikationer (speciellt med Simrishamn och Ystad)
 • Gångväg längs vattnet nedanför museet, flytta bänkar, skyltar vid skrov och kanoner, rensning bland stenarna, flera vandringsleder
 • Renovering av Haagens brygga
 • Bättre sophantering inom gamla Skillinge (sophus)
 • Laddstolpar för elbilar
 • Utveckling av busstorget, utveckling av detaljplanen för handel på busstorget, flyttning av affären till busstorget, lekytor för äldre barn t ex på busstorget, Bondens marknad på torget
 • Stöd till sociala kontaktytor/föreningar, mötesplatser för sommargäster och permanentboende i alla åldrar, utveckling av idrottsplatsen
 • Plan för bebyggelse för ett levande samhälle
 • Anlita experter – ekonomer, landskapsarkitekter, samhällsplanerare
 • Långsiktigt tänk, strategi med långsiktiga mål och precisa delmål för att bl a locka unga och barnfamiljer till Skillinge
 • Ökad synlighet av Lejet gentemot kommunen.

Om Skillinge Leje

Skillinge Leje Samhällsförening, som startade 1990, har som ändamål att vidta och samordna åtgärder avsedda att främja samhällets utveckling och invånarnas trevnad och att föra samhällets talan utåt. Alla som bor på Skillinge, Norrekås och Örnahusen med omgivande bygd samt personer som vill verka för Skillinges bästa kan bli medlemmar.

Aktiviteter för alla

Tillsammans med Skillinge Företagareförening anordnar man nyårsfirande med fyrverkeri vid Skillinge hamn samt arrangemang i samband med valborgsmässobål på Valborgsmässoafton. Flaggning i hamnen från den 6 juni och därefter dagligen från midsommar till slutet av augusti är en annan gemensam aktivitet.

Förutom årsmöte i april arrangeras ett sommarmöte i juli och därutöver föreningsmöten när så behövs i aktuella, viktiga frågor.

Vision 2025

Vision Skillinge 2025 slutlig version pdf

Medlemskap i Lejet

Medlemsavgiften för 2017 är 100 kronor per person. Du som vill känna dig delaktig i Lejets arbete men har missat att betala medlemsavgiften kan göra detta via
Bankgiro 5329-1779. Obs nytt BG! Glöm inte ange namn och adress och epost-adress om sådan finns!

Ditt medlemskap är ett viktigt stöd till Lejets verksamhet.

Styrelse 2017
Bengt Sjödin, ordförande
Malin Andersson, vice ordförande
Annika Månsson, kassör
Rolf Lantz, sekreterare

Ledamot
Håkan Damm
Magnus Lindblom
Magnus Nilsson
Ulf Mårtensson
Anders Nyman

Suppleanter:
Stig Söderberg
Maria Wihlborg

Revisorer
Göran Hansson
Mona Karlsson

Revisorssuppleanter:
Ingemar Nilsson
Tom Ekström

Valberedning:
Ingemar Nilsson
Bengt Sjödin (sammankallande)
Berit Åkesson

Inför sommarmötet 2017
Lejet Inbjudan sommarmötet 2017 slutlig

Årsavgift för 2017 – Obs nytt bankgironummer!
Årsavgiften är 100 kronor per person och betalas in på Bg 5329-1779.