Skillinge Leje

Kontaktperson/Ordförande: Bengt Sjödin 
Telefon: 0708-65 13 36, 0414-304 51
E-post: bengtsjodin2000@hotmail.com

Kontaktperson/Sekreterare: Rolf Lantz
Telefon: 0706-91 44 96
E-post: rolf.lantz2@gmail.com

Kassör: Annika Månsson
Telefon: 0414-44 63 30

Om Skillinge Leje

Skillinge Leje Samhällsförening, som startade 1990, har som ändamål att vidta och samordna åtgärder avsedda att främja samhällets utveckling och invånarnas trevnad och att föra samhällets talan utåt. Alla som bor på Skillinge, Norrekås och Örnahusen med omgivande bygd samt personer som vill verka för Skillinges bästa kan bli medlemmar.

Aktiviteter för alla

Tillsammans med Skillinge Företagareförening anordnar man nyårsfirande med fyrverkeri vid Skillinge hamn samt arrangemang i samband med valborgsmässobål på Valborgsmässoafton. Flaggning i hamnen från den 6 juni och därefter dagligen från midsommar till slutet av augusti är en annan gemensam aktivitet.

Förutom årsmöte i april arrangeras ett sommarmöte i juli och därutöver föreningsmöten när så behövs i aktuella, viktiga frågor.

 

Vision 2025

Vision Skillinge 2025 slutlig version pdf

Medlemskap i Lejet

Medlemsavgiften för 2017 är 100 kronor per person. Du som vill känna dig delaktig i Lejets arbete men har missat att betala medlemsavgiften kan göra detta via
plusgiro 495 22 41-0. Glöm inte ange namn och adress och epost-adress om sådan finns!

Ditt medlemskap är ett viktigt stöd till Lejets verksamhet.

Styrelse 2017
Bengt Sjödin, ordförande
Malin Andersson, vice ordförande
Annika Månsson, kassör
Rolf Lantz, sekreterare

Ledamot
Håkan Damm
Magnus Lindblom
Magnus Nilsson
Ulf Mårtensson
Anders Nyman

Suppleanter:
Stig Söderberg
Maria Wihlborg

Revisorer
Göran Hansson
Mona Karlsson

Revisorssuppleanter:
Ingemar Nilsson
Tom Ekström

Valberedning:
Ingemar Nilsson
Bengt Sjödin (sammankallande)
Berit Åkesson